19. heinäkuuta 2004

0

Suomalaismenestystä EM-kisoissa

Köö­pen­ha­mi­nassa 15.–18. hei­nä­kuuta pi­de­tyissä foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­luissa Suo­men foot­bag­maa­jouk­ku­een edus­ta­jat me­nes­tyi­vät hie­nosti: Jere Lin­na­nen ylsi ai­noana suo­ma­lai­sena frees­ty­len fi­naa­liin, jossa hän voitti prons­sia. Kaksi en­sim­mäistä si­jaa me­ni­vät tše­keille. Verk­ko­foot­ba­gissa Jani Mark­ka­nen sai kak­sin­pe­lissä prons­sia, ja ne­lin­pe­lissä Jani Mark­ka­nen ja Jukka Pel­tola ki­pusi­vat upeasti ho­pealle. Li­säksi Oleg Don­ner tuli kol­man­neksi kol­men vai­keim­man tem­pun yh­dis­tel­mä­kil­pai­lussa.

Ki­soi­hin osal­lis­tui 169 kil­pai­li­jaa vii­des­tä­toista eri Eu­roo­pan maasta; Suo­mesta osal­lis­tu­jia oli 24. Tar­kem­mat tu­lok­set myö­hem­min.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.