14. elokuuta 2004

0

Finnish Footbag Open 24.–25. 9. 2004

Hel­sin­gissä jär­jes­te­tään 24.–25. syys­kuuta 2004 kah­dek­san­net foot­ba­gin SM-kisat. Fi­naa­lit tul­laan nä­ke­mään Hel­sin­gin ydin­s­kes­kus­tassa Van­halla yli­op­pi­las­ta­lolla.

Ki­soista on lu­vassa erit­täin ko­va­ta­soi­set, jo­ten kaik­kien kan­nat­taa saa­pua pai­kalle. La­jin suo­ma­lais­huip­pu­jen li­säksi on lu­vassa myös ul­ko­maa­lais­vah­vis­tuk­sia: mm. frees­ty­len kol­min­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Vašek Klouda on il­moit­ta­nut saa­pu­vansa! Li­sää tie­toa ja ki­sa­si­vut lu­vassa piak­koin.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.