3. elokuuta 2004

0

Maajoukkueen pitkäaikainen haave toteutui

Frees­ty­le­maa­jouk­ku­een jä­sen Jere Lin­na­nen teki his­to­riaa yl­tä­mällä en­sim­mäi­senä suo­ma­lai­sena pe­laa­jana frees­ty­len fi­naa­liin 10. par­haan jouk­koon MM-kisoissa Ka­na­dan Mont­rea­lissa 31. 7. 2004. Jere si­joit­tui lop­pu­kil­pai­lussa upeasti vii­den­neksi. Kaksi en­sim­mäistä si­jaa meni tše­keille, kol­mas Ka­na­dalle, nel­jäs Yh­dys­val­toi­hin ja vii­des siis Suo­meen. Suo­ma­lais­me­nes­tystä täy­densi sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lussa Fe­lix Zen­ger, joka si­joit­tui hie­nosti kol­man­neksi. Tar­kem­mat tu­lok­set tu­lossa myö­hem­min.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.