23. heinäkuuta 2005

0

MM-kisavalmistelut loppusuoralla

En­sim­mäis­ten il­mot­tau­tu­mis­ten ai­kana kävi kisa-alueella vielä kova työn aher­rus. Verk­ko­foot­ba­gin kent­tien maa­laus saa­tiin vih­doin val­miiksi sun­nun­tain en­sim­mäi­siä pe­lejä var­ten. Ki­san jär­jes­tä­jille päivä oli jo hy­vin kii­reel­li­nen edel­tä­vän vii­kon ta­paan, koska myös aa­mu­päi­vällä teh­tiin Hel­sin­gin kai­vo­puis­tossa juttu foot­ba­gistä ja MM-kisoista Hel­sin­gin Sa­no­miin. Mu­kana oli Suo­men maa­jouk­ku­een jä­se­niä sekä tä­män­het­ki­set maa­il­man­mes­ta­rit P. T. Lo­vern ja John Leys.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.