7. kesäkuuta 2006

0

Suomeen EM-kultaa ja -hopeaa!

Lausan­nessa, Sveit­sissä 2.–4. ke­sä­kuuta jär­jes­te­tyissä foot­ba­gin EM-kilpailuissa Matti Poh­jola voitti eu­roo­pan­mes­ta­ruu­den kak­sin­pe­lissä. Fi­naa­lissa Poh­jola voitti tiu­kassa kol­men erän kamp­pai­lussa edel­li­sen eu­roo­pan­mes­ta­rin, Sak­san Andreas Wolf­fin.

Ne­lin­pe­lissä Poh­jola ja Os­kari Forstén voit­ti­vat EM-hopeaa. Fi­naa­lissa pari hä­visi Sak­san Flo­rian Götzelle ja Englan­nin Andrew Ro­nal­dille. EM-kulta on Götzelle ja Ro­nal­dille toi­nen pe­räk­käi­nen.

Frees­ty­lessä Tše­kin Vašek Klouda voitti jo kuu­den­nen ker­ran pe­räk­käin EM-kultaa. Suo­ma­lai­sia ei frees­ty­len fi­naa­lissa tänä vuonna nähty.

Tu­lok­set:

Open Singles Net
  1. Matti Poh­jola
  2. Andreas Wolff (GER)
  3. Chris Löw (GER)
Open Doubles Net
  1. Flo­rian Götze (GER) & Andrew Ro­nald (GBR)
  2. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
  3. Uli Haase & Andreas Wolff (GER)
Open Freestyle
  1. Va­sek Klouda (CZE)
  2. Ste­fan Sie­gert (GER)
  3. Ka­rim Daouk (SWZ)

Täy­del­li­set tu­lok­set ja ku­via löy­tyy lä­hi­päi­vinä kil­pai­lu­jen vi­ral­li­silta si­vuilta

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.