22. toukokuuta 2009

0

Uusia tuotteita verkkokaupassa

Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kaup­paan on tul­lut uusia tuot­teita. Li­sää tuot­teita on tu­lossa vielä vii­kolla 25 jul­kais­ta­vassa uu­dessa verk­ko­kau­passa, jossa on mah­dol­li­suus mak­saa myös verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla. Uusim­mat tuot­teet ovat Pro 32x -foot­bag, Pro 14s -foot­bag ja do­ku­mentti vuo­den 2005 Hel­sin­gin MM-kilpailuista.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.