25. heinäkuuta 2009

0

Suomelle pronssia Berliinin MM-kisoista

Suo­men maa­jouk­ku­een Matti Poh­jola voitti per­jan­taina käy­dyssä verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lussa Sak­san Flo­rian Götzen suo­raan kah­dessa erässä nu­me­roin 11–6, 11–6. Foot­ba­gin MM-kilpailujen kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa koh­taa­vat lau­an­taina hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, ka­na­da­lai­nen Em­ma­nuel Bouc­hard, ja hä­nen maa­mie­hensä Jean-Francois Le­mieux.

Ne­lin­pe­lissä Jani Mark­ka­nen ja Tuo­mas Kärki si­joit­tui­vat par­haana suo­ma­lais­pa­rina vii­den­neksi. Nais­ten ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Ninni Liukko tu­li­vat nel­jän­neksi.

Foot­bag frees­ty­lessä Suomi ylitti ta­voit­teensa saa­den kaksi edus­ta­jaa lau­an­tai­seen fi­naa­liin. Fi­naa­lissa Suo­mea edus­ta­vat hal­lit­seva suo­men­mes­tari Anssi Sund­berg ja Juho Marjo.

Lisää uutisia luokassa tulokset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.