31. maaliskuuta 2010

0

March Mayhem 2010, tuloksia

Jy­väs­ky­län pe­rin­tei­käs verk­ko­foot­bag­tur­naus March May­hem jär­jes­tet­tiin viime vii­kon­lop­puna, 27.–28. maa­lis­kuuta Kel­jon­kan­kaan kou­lulla. Kak­si­päi­väi­sen tur­nauk­sen vei­vät ni­miinsä Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo, jotka ku­kis­ti­vat ne­lin­pe­lin lop­puot­te­lussa tap­pioitta fi­naa­liin eden­neet Jani Mark­ka­sen ja Os­kari Forsté­nin suo­raan kah­dessa erässä.

Sijoitukset:

March Mayhem

Matti Poh­jola vas­taan Jani Mark­ka­nen. Kuva vuo­den 2009 March May­he­mista. © Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi

  1. Matti Poh­jola & Janne Uusi­talo
  2. Jani Mark­ka­nen & Os­kari Forstén
  3. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Janne Vil­likka
  4. Janne Pe­so­nen & Tuukka An­ti­kai­nen
  5. Mikko Poi­ko­nen & Timo Vorne
  6. Ii­sak Liukko & Vesa Ruus­ka­nen
  7. Piia Tan­ta­ri­mäki & Sa­ka­rias Liukko

Myös kat­ta­vat ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set sekä vi­deoi­dut fi­naa­lie­rät ovat näh­tä­villä, kii­tos ki­sat hy­vin jär­jes­tä­neen Jy­väs­ky­län Footbag-Klubin.

Lisää uutisia luokassa tulokset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.