14. maaliskuuta 2010

0

Suomalaismenestystä Ranskan avoimista

Matti Poh­jo­lan ja Tuo­mas Rii­sa­lon ho­pea­mi­ta­lit oli­vat kirk­kaim­pia suo­ma­lais­tu­liai­sia Pa­rii­sissa 26.–28. hel­mi­kuuta jär­jes­te­tyistä Rans­kan avoi­mista. Me­nes­tystä täy­den­si­vät kol­mos­si­joil­laan Matti Poh­jola ja Jani Mark­ka­nen verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä, Tuo­mas Rii­salo frees­ty­len ru­tii­neissa sekä kil­pa­ken­tille pa­lan­nut Fe­lix Zen­ger sh­re­dissä.

Open Singles Net

Florian Goetze ja Andreas Wolff

Flo­rian Goetze (vas.) voitti Rans­kan avoin­ten kak­sin­pe­lin. © As­socia­tion Française de Foot­bag.

 1. Flo­rian Goetze (GER)
 2. Matti Poh­jola (FIN)
 3. Jean-François Le­mieux (CAN)

Open Doubles Net

 1. François Pel­le­tier (CAN) / Gil­les De­mers (CAN)
 2. Flo­rian Goetze (GER) / J-F Le­mieux (CAN)
 3. Matti Poh­jola (FIN) / Jani Mark­ka­nen (FIN)

Open Routine

 1. Mi­lan Benda (CZE)
 2. Serge Kal­dany (FRA)
 3. Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Shred 30

 1. Mi­lan Benda (CZE) – 267.88
 2. Tuo­mas Rii­salo (FIN) – 235.5
 3. Fe­lix Zen­ger (FIN) – 215

Kat­ta­vat tu­lok­set ovat esillä Rans­kan avoin­ten vi­ral­li­silla si­vuilla. Ki­sa­tun­nel­miin voi jäl­ki­kä­teen vi­rit­täy­tyä myös ta­pah­tu­man Facebook-sivulta löy­ty­vien ku­vien, vi­deoi­den ja kes­kus­te­lun myötä.

Lisää uutisia luokassa tulokset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.