12. joulukuuta 2010

0

Naantalin Seudun Mestaruuskilpailujen tulokset

Naan­ta­lin Seu­dun Mes­ta­ruus­kil­pai­lut pe­lat­tiin 11. jou­lu­kuuta Kar­ve­tin kou­lulla Naan­ta­lissa. Kil­pai­luun osal­lis­tui neljä erit­täin ko­va­ta­soista pa­ria, jotka an­toi­vat en­sim­mäi­siä näyt­töjä pai­kalla ol­leille maa­jouk­ku­een va­lit­si­joille ensi vuo­den ar­vo­ki­soja aja­tel­len. Tiuk­ko­jen vai­hei­den jäl­keen tur­nauk­sen voit­ta­jiksi kruu­nat­tiin ko­tiy­lei­sön suo­sik­ki­pari Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola. Kol­mie­räi­seksi ve­ny­neessä fi­naa­lissa kaa­tui hel­sin­ki­läis­pari Tuo­mas Kärki ja Janne Uusi­talo. Prons­siot­te­lussa Ii­sak Liukko ja Hen­rik Mar­ti­kai­nen voit­ti­vat Sa­ka­rias Liu­kon ja Jus­tin Sex­to­nin.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.