1. marraskuuta 2011

0

SM-kilpailut 17.–18. 12. Helsingissä

Foot­ba­gin vii­den­net­toista SM-kilpailut jär­jes­te­tään 17.–18. jou­lu­kuuta Hel­sin­gissä. Pe­li­paik­kana kar­sin­noille toi­mii Sal­mi­saa­ren lii­kun­ta­kes­kus Hel­sin­gin Ruo­ho­lah­dessa. Sun­nun­tain fi­naa­lit pe­la­taan Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Suo­men­mes­ta­ruuk­sista tais­tel­laan ai­na­kin frees­ty­lessä ja verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­leissä.

Li­sää la­jeista, ai­ka­tau­luista ja il­moit­tau­tu­mi­sesta myö­hem­min.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.