22. maaliskuuta 2001

0

SFL mukana rasismin vastaisessa tapahtumassa

Suo­men foot­bagliitto osal­lis­tuu yh­teis­työssä Hel­sin­gin kau­pun­gin, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin, Etelä-Suomen Lii­kun­nan ja Ur­hei­lun sekä Ke­hi­ty­syh­teis­työn pal­ve­lu­kes­kuk­sen kanssa jär­jes­tet­tä­vään ra­sis­min vas­tai­seen ta­pah­tu­maan. Ta­pah­tuma on osa YK:n ra­sis­min­vas­taista viik­koa, ja sen suo­je­li­jana on ta­sa­val­lan pre­si­dentti Tarja Ha­lo­nen.

Ta­pah­tuma jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä per­jan­taina 23. maa­lis­kuuta 2001 klo 9.00–15.00. Oh­jel­massa on mm. Suo­men foot­bag­maa­jouk­ku­een edus­ta­jien frees­ty­le­näy­tös.

Footbagnäytös Irti huumeista -tapahtumassa

Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton esit­te­lee tai­to­jaan san­koin jou­koin esi­tystä seu­raa­maan tul­leelle hy­vin­kää­läis­nuo­ri­solle maa­jouk­ku­een frees­ty­le­näy­tök­sessä Irti huu­meista -ta­pah­tu­massa Hy­vin­kään Pe­sä­pal­los­ta­dio­nilla.

Lisää uutisia luokassa näytökset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.