27. helmikuuta 2002

0

Footbag mahdottomana tehtävänä

TV2:lla per­jan­taina 1. 3. klo 21.15 esi­tet­tä­vässä Mah­do­ton teh­tävä -oh­jel­massa haas­teena 42-vuotiaalla reh­to­rilla saada vii­kon har­joit­te­lun jäl­keen 20 kos­ke­tusta foot­ba­gilla. Asian­tun­ti­jana stu­diossa Suo­men foot­baglii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.