19. marraskuuta 2020

0

Footbag Finnish Open joulukuussa Helsingissä

FFO2020 on peruttu

Päi­vi­tys 11.12.2020. Foot­bag Fin­nish Open 2020 on pe­ruttu.

Foot­bag Fin­nish Open 2020 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 19.–20. jou­lu­kuuta! Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verk­ko­foot­ba­gissa että frees­ty­len eri la­jeissa, ja ki­sa­paik­kana toi­mii vanha ys­tä­vämme Töö­lön Ki­sa­halli.

Tur­naus käy­dään ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set huo­mioi­den. Katso li­sä­tie­dot ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet täältä.

Lisää uutisia luokassa kisaennakot, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.