3. heinäkuuta 2002

0

Suomi ennakkosuosikkina EM-kilpailuihin

Suo­men maa­jouk­kue on yksi Bu­da­pes­tissa 4.–8. 7. jär­jes­tet­tä­vien foot­ba­gin EM-kilpailujen en­nak­ko­suo­sikki. Viime vuo­sien kova me­nes­tys an­taa ai­hetta odot­taa hy­viä tu­lok­sia myös tä­män vuo­den kil­pai­luista. Kil­pai­lut pe­la­taan avoi­mena kah­dessa sar­jassa ja maa­jouk­ku­een li­säksi Suo­mesta kil­pai­lui­hin osal­lis­tuu en­nä­tys­määrä kil­pai­li­joita.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.