14. toukokuuta 2011

0

Eurocultured 21.–22. 5. (ja pikkasen myös 14. 5.…)

Eu­rocul­tu­red on ka­tu­kult­tuu­ria ylis­tävä ta­pah­tuma, joka jär­jes­te­tään Tu­russa 21.–22. tou­ko­kuuta. Mu­kana on lu­kui­sia ur­baa­neja la­jeja ku­ten BMX, break­dance, graf­fi­ti­maa­laus ja tie­ten­kin foot­bag. Foot­ba­gia esit­te­le­vät la­jin ko­ti­mai­set huip­pu­ni­met, jo­ten ko­vaa ty­ki­tystä on tie­dossa. Ter­ve­tu­loa ko­kei­le­maan, ky­se­le­mään tai ihan vaan hen­gai­le­maan! Li­sä­tie­toa myös Face­boo­kissa.

Eu­rocul­tu­re­din en­nak­ko­mais­tiai­set jär­jes­te­tään tä­nään 14. 5. Hel­sin­gin Na­rink­ka­to­rilla klo 12–18. Näh­dään siellä!

Lisää uutisia luokassa näytökset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.