4. kesäkuuta 2011

0

Net Battle 2011 Tulospalvelu

Timo Vorne harjoittelee Tellervonkadun puistossa

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi ry jär­jes­tämä Net Battle -verk­ko­foot­bag­tur­naus on pe­la­taan tänä vii­kon­lop­puna en­nak­koil­moi­tuk­sesta poi­ke­ten Tel­ler­von­ka­dun puis­tossa. Tur­nauk­sen tu­los­pal­ve­luun päi­vi­te­tään tu­lok­sia vii­kon­lo­pun mit­taan. Li­sä­tie­toa foo­ru­milta ja JFK:n si­vuilta.

Lisää uutisia luokassa kisaennakot

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.