8. elokuuta 2011

0

Hyvä Suomi!

Suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät pa­rem­min kuin kos­kaan lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa. Tu­lok­sena oli to­del­li­nen mi­ta­li­juhla ja kaksi maa­il­man­mes­ta­ria. Mes­ta­ruu­teen asti yl­si­vät Tuo­mas Kärki, joka uusi vii­me­vuo­ti­sen verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin kul­lan sekä Tanja Sa­lakka, joka voitti nais­ten sh­red 30 -kil­pai­lun. Suu­rin mi­ta­li­rohmu oli kui­ten­kin pe­räti nel­jän pre­ni­kan Anssi Sund­berg.

Suo­men mi­ta­lis­tit:

  • Aleksi Ai­ri­nen (3. sija, sh­red 30)
  • Os­kari Forstén (3. sija, verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli)
  • Tuo­mas Kärki (1. sija, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli, 3. sija verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli)
  • Ninni Liukko (3. sija, verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­peli)
  • Matti Poh­jola (2. sija, verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli; 3. sija, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli)
  • Tanja Sa­lakka (1. sija, nais­ten sh­red 30; 2. sija nais­ten ru­tii­nit)
  • Anssi Sund­berg (2. sija, ru­tii­nit; 2. sija, circle; 3. sija sick3; 3. sija, request)
  • Piia Tan­ta­ri­mäki (2. sija, verk­ko­foot­ba­gin nais­ten kak­sin­peli, 3. sija verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­peli)
  • Janne Uusi­talo (2. sija, verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli)

Täy­del­li­set tu­lok­set täällä.

Jär­jes­te­lyt toi­mi­vat erit­täin hy­vin ja tur­nausta ke­hut­tiin kai­kin puo­lin on­nis­tu­neeksi. Kil­pai­li­joita Hel­sin­kiin saa­pui lä­hes 200 pe­räti 18 eri maasta. Suo­men Foot­baglii­ton ta­voit­teena oli alusta asti jär­jes­tää par­haat MM-kisat mitä foot­ba­gissa on nähty. Kova ta­voite täyt­tyi, jo­ten ha­luamme kiit­tää kaik­kia mu­kana ol­leita!

Tuomas Kärki, kaksinkertainen verkkofootbagin kaksinpelin maailmanmestari. Francois Pelletier sijoittui toiseksi ja Matti Pohjola kolmanneksi

Tuo­mas Kärki, kak­sin­ker­tai­nen verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­tari. Francois Pel­le­tier si­joit­tui toi­seksi ja Matti Poh­jola kol­man­neksi

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.