10. marraskuuta 2012

0

Finnish Open 2012 joulukuussa Helsingissä

Foot­ba­gin SM-kisat aka Fin­nish Foot­bag Open pa­laa tut­tuun ja tur­val­li­seen Rus­kea­suon lii­kun­ta­hal­liin 8. ja 9. jou­lu­kuuta. Vuonna 1997 sama hel­sin­ki­läi­nen ur­hei­lu­py­hättö sai kun­nian toi­mia en­sim­mäis­ten foot­ba­gin SM-kisojen aree­nana. Nyt foot­ba­gissa kil­pail­laan ko­vem­paa kuin kos­kaan, ja Rusan halli saa to­dis­taa kaik­kien ai­ko­jen Fin­nish Foot­bag Ope­nia. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Pysy ka­na­valla, tar­kem­mat ai­ka­tau­lut ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet tu­lossa pian!

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.