7. maaliskuuta 2013

0

Footbag Finland mukana viikonlopun Ball Sports -messuilla

Footbag Finlandin ständi

Foot­bag Fin­land Ball Sports -mes­suilla vuonna 2012

Foot­bag on tä­nä­kin vuonna mu­kana Ball Sports -mes­suilla mui­den pal­loi­lu­la­jien kanssa. Viime vuonna Foot­bag Fin­lan­din mes­suo­sasto ke­räsi rut­kasti ylei­söä ja huo­miota koko vii­kon­lo­pun ajan. Tänä vuonna pis­tämme shown taas pys­tyyn: Stän­dil­tämme löy­dät li­sää tie­toa foot­ba­gista ja pää­set ko­kei­le­maan la­jia. Li­säksi pi­dämme sekä freestyle- että verk­ko­foot­bag­näy­tök­siä. Foot­bag Fin­land löy­tyy osas­tolta 7e33.

Ball Sports jär­jes­te­tään Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 8.–10. maa­lis­kuuta osana GoExpo-messuja.

Lisää uutisia luokassa näytökset, sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.