17. heinäkuuta 2013

0

Saksa loisti EM-verkoilla

Foot­ba­gin 15. EM-kilpailut jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuun alussa Mos­ko­vassa. Suo­mea edusti ai­noas­taan hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama, joka saa­vutti nel­jän­nen si­jan ver­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä sak­sa­lai­sen Amaya Strae­te­nin kanssa. EM-turnauksen verk­ko­foot­bag oli­kin sak­sa­lais­ten juh­laa, sillä Strae­te­nin maan­mie­het val­loit­ti­vat kaikki avoi­men sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin mi­ta­li­si­jat.

Frees­ty­lessa ru­tii­nin voitti, ru­tii­nilla, Tshe­kin Va­sek Klouda en­nen Itä­val­lan Alex Tren­ne­riä ja isän­tä­maan Ar­tem Za­bo­lot­nya. Nais­ten sar­jassa EM-kultaa nap­pasi Es­pan­jan Pa­loma Majo.

Tänä vuonna EM-kisat jär­jes­tet­tiin en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van EM-kisat kär­si­vät kui­ten­kin osal­lis­tu­ja­ka­dosta, kun useim­mat Eu­roo­pan yk­kös­ni­met jät­ti­vät tur­nauk­sen vä­liin. Katso tar­kem­mat tu­lok­set täältä.

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.