6. marraskuuta 2014

0

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 29. ja 30. mar­ras­kuuta 2014 Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Il­moit­tau­tu­mi­nen Fin­nish Ope­niin on al­ka­nut, ja päät­tyy sun­nun­taina 23. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­seen voi­vat osal­lis­tua Suo­men foot­baglii­ton jä­se­net sekä ul­ko­maa­lai­set vie­raat. Osal­lis­tu­mi­nen tur­nauk­seen mak­saa 25 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy täältä.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.