11. heinäkuuta 2012

0

EM-kisat pyörähtävät käyntiin perjantaina

14. foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käyn­nis­ty­vät per­jan­taina 13. hei­nä­kuuta Sak­san Aac­he­nissa. Kol­me­päi­väi­seen tur­nauk­seen on il­moit­tau­tu­nut tois­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Verk­ko­foot­ba­gissa Suo­mea edus­ta­vat Tuo­mas Kärki, Jukka Pel­tola, Matti Poh­jola, Jus­tin Sex­ton, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Janne Uusi­talo. Frees­ty­len puo­lella me­nes­tys on las­kettu Mikko Le­pis­tön va­raan, sillä hän on ai­noana suo­ma­lai­sena osal­lis­tu­massa kil­pai­luun.

Viime vuo­den EM-kisoista suo­ma­lai­set kan­toi­vat mi­ta­leita ko­tiin selkä vää­ränä, ja hy­vää me­nes­tystä odo­te­taan tä­nä­kin vuonna. EM-kisojen tär­kein anti on kui­ten­kin hioa pe­li­ku­viot kun­toon tu­le­via Var­so­van MM-kisoja var­ten.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.