13. helmikuuta 2013

0

Ranskan avoimet käytiin Pariisissa

WP_20130209_018
Al­ku­vuo­den ko­va­ta­soi­sin kan­sain­vä­li­nen foot­bag­tur­naus, jär­jes­tyk­ses­sään 13. Open de France de Foot­bag, pe­lat­tiin viime vii­kon­lop­puna Pa­rii­sissa yli kah­dek­san­kym­me­nen kil­pai­li­jan voi­min.

Sun­nun­taina päät­ty­neen tur­nauk­sen frees­ty­le­mes­ta­ruu­den otti es­poo­lai­nen Aleksi Ai­ri­nen en­nen Sveit­sin Rene Rüh­riä ja Tse­kin Jin­dra Smo­laa. Ai­ri­nen voitti li­säksi Sh­red 30 -kil­pai­lun huip­pu­pis­teillä 268, ja täy­densi vielä vii­kon­lop­punsa verk­ko­foot­ba­gin intermediate-sarjan ho­pea­si­jalla. Lauri Ai­ri­nen puo­les­taan voitti frees­ty­len Request-kilpailun, tuli toi­seksi Circlessä ja sai prons­sia Sh­red 30:ssä.

Verk­ko­foot­ba­gin avoi­messa sar­jassa kak­sin­pe­lin yk­kö­seksi si­joi­tettu hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki esiin­tyi va­kuut­ta­vasti ja otti kul­taa voit­ta­malla fi­naa­lissa Ka­na­dan Jean-François Lemieux’n suo­raan kol­messa erässä lu­ke­min 15-11, 15-08, 15-09. Prons­sille si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain. Kak­sin­pe­liin toi­sena suo­ma­lai­sena osal­lis­tu­nut Jyri Ilama oli hie­nosti yh­dek­säs.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Kärki si­joit­tui rans­ka­lai­sen pa­rinsa Grischa Tel­len­bac­hin kanssa kol­man­neksi voi­tet­tu­aan prons­siot­te­lussa Sak­san pa­rin Yas­sin Khateeb/Eurik Lind­ner erin 2-0. Kul­taa otti Ka­na­na­dan pari J-F Lemieux/François Pel­le­tier voit­ta­malla fi­naa­lissa pa­rin Art­hur Le­dain (Ranska)/Karim Daouk (Sveitsi).

Tu­lok­set Top 3: (Muut tu­lok­set 13e Open de France de Foot­bag)

Open Doubles Net:
1. François Pel­le­tier / Jean-Francois Le­mieux
2. Art­hur Le­dain / Ka­rim Daouk
3. Tuo­mas Kärki / Grischa Tel­len­bach

Open Singles Net:
1. Tuo­mas Kärki
2. Jean-Francois Le­mieux
3. Art­hur Le­dain

Open Singles Frees­tyle:
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Rene Rühr
3. Jin­dra Smola

Sh­red 30:
1. Aleksi Ai­ri­nen 268
2. Alex Tren­ner 212
3. Lauri Ai­ri­nen 199,7

Request:
1. Lauri Ai­ri­nen
2. Jin­dra Smola
3. Rene Rühr

Lisää uutisia luokassa sekalaiset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.