5. maaliskuuta 2013

0

Kesän kisakohteet: Montreal ja Moskova

MM- ja EM-kisojen isän­nät on sel­villä. MM-kisat pa­laa­vat pa­rin vuo­den tauon jäl­keen Pohjois-Amerikkaan, kun Mont­real isän­nöi tur­nausta. Kau­pun­gissa on vahva footbag-kulttuuri eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella, ja Mont­rea­lissa on­kin jär­jes­tetty useita MM-kisoja, vii­meksi vuonna 2004. MM-kisat al­ka­vat 28. hei­nä­kuuta ja päät­ty­vät 3. elo­kuuta.

Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­taan tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van in­no­kas skene on ot­ta­nut haas­teen vas­taan, ja jär­jes­tää tur­nausta ko­vaa vauh­tia. Mos­ko­van EM-kisojen ajan­koh­taa ei ole kui­ten­kaan vielä lyöty luk­koon, mutta vah­vana eh­dok­kaana on 5.—7. hei­nä­kuuta.

Mo­lem­mista tur­nauk­sista odo­te­taan li­sä­tie­toa ja ki­sa­si­vuja lä­hiai­koina.

Lisää uutisia luokassa kisaennakot, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.