1. marraskuuta 2016

0

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Il­moit­tau­tu­mi­nen Foot­bag Fin­nish Open 2016 -tur­nauk­seen on al­ka­nut footbag.orgissa. Il­moit­ta­tu­mi­sen ta­ka­raja on 17. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Eten­kin verk­ko­foot­ba­gista on tu­lossa ko­va­ta­soi­nen, kun Eu­roo­pan hui­pulta tur­nauk­seen osal­lis­tuu Rans­kan Art­hur Le­dain ja Sveit­sin Ka­rim Daouk.

Muis­tat­han myös mak­saa Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­mak­sun, jos osal­lis­tut tur­nauk­seen.

Tsek­kaa myös Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­sivu!

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.